Promena na mađarski jezikKoristi se srpski jezikPromena na engleski jezik

Biciklistička tura oko Ludaškog jezera 08.07.2017.

Naše Udruženje organizuje biciklističku turu oko Ludaškog jezera. Tokom ture, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim vrednostima jezera i okoline, problematikom njihove zaštite i sa Vizitorskom centrom "Ludaš" (prezentacija, fotoizložba).

Datum ture 8. jul 2017. (subota). Start: u 8 sati kod Vizitorskog centra "Ludaš" (Hajdukovo).

 

 

Dužina ture je oko 20 km, u trajanju od oko 4-5 sata. Zadnja tačka ture je Vizitorski centar "Ludaš" (piknik).

 

Pripremite bicikle!

Srdačno očekujemo sve zainteresovane!

Molimo zainteresovane da+ dalje

Ekološki edukativni kamp Ludaš 2017 19.06.2017.

Saradnjom Udruženja ljubitelja prirode „Riparia“ i Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ u 2017. godini ponovo će biti organizovan tradicionalni ekološki-edukativni kamp na obali Ludaškog jezera.

 

 

31. Eko kamp Ludaš će trajati 6+3 nedelja+ dalje

Biciklistička tura oko Palićkog jezera 04.06.2017.

Naše Udruženje organizuje biciklističku turu oko Palićkog jezera. Tokom ture, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim vrednostima jezera i okoline, problematikom njihove zaštite i ekosistemskim uslugama koje pružaju.

Datum ture 10. jun 2017. (subota). Start: u 8 sati od Vodotornja na Paliću

Dužina ture je oko 17 km, u trajanju od+ dalje

Biciklistička tura oko Palićkog jezera 30.05.2016.

Naše Udruženje, u sklopu projekta Razumi, prihvati, učestvuj - Ekosistemske usluge Palićkog jezera, organizuje biciklističku turu oko Palićkog jezera. Tokom ture, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim vrednostima jezera i okoline, problematikom njihove zaštite i ekosistemskim uslugama koje pružaju. Projekat je sufinansirao Grad Subotica - Fond za zaštitu životne sredine. Datum ture 04. jun 2016. (subota). Start: u 8 sati od Vodotornja+ dalje