Promena na mađarski jezikKoristi se srpski jezikPromena na engleski jezik

Vesti

Izveštaj sa godišnje skupštine Udruženja Ljubitelja Prirode "Riparia" u 2014.

    09.03.2014 sa početkom od 10 sati, održana je redovna godišnja skupština Udruženja Ljubitelja Prirode "Riparia" na kojem su prisustvovali 25 članova i simpatizeri Udruženja.

    Na početku programa, predsednik Oto Sekereš kratko je rezimirao događaje i aktivnosti Udruženja u 2013. Od 12 realizovanih projekata i aktivnosti, predsednik je istakao projekte revitalizacije slanog jezera "Čudotvorni bunar" kod Kanjiže, Ekološki povoljna poljoprivredna praksa, projekat Uključivanje nevladinog sektora ruralnih sredina Vojvodine u aktivnu zaštitu modrovrane (Coracias garrulus), izložbu fotografija "Priroda u fokusu 3" kao i Eko-kamp Ludas 2013. U perspektivi za 2014.-u godinu, izneo je značaj nastavljanja već tradicionalnih aktivnosti Udruženja kao što su: Eko kamp Ludaš,  izložba fotografija i dani posvećeni posmatranju i brojanju ptica, istakao je da će se staviti akcenat na omasovljavanje članstva, a pored projekata aktivne zaštite prirode posebno će se obratiti pažnja na edukaciju stanovništva. Zamenik predsednika, David Grabovac, je predstavio projekat "Zvuk ptica" koju je Udruženje realizovao u saradnji sa dva druga udruženja (web stranica projekta).

    Usledila je kratka pauza, kada se mogla uplatiti članarina prema Udruženju i da se auditorijum osveži i opskrbi štampanim materijalom koju je U.Lj.P. Riparia priredila.

    Drugi deo Skupštine je počeo izborom dva nova člana Upravog odbora Udruženja. Izabrani su Jožef Gergelj (biolog) i Tamaš Vinko (analitičar zaštite životne sredine).  U nastavku, prisutni su imali priliku da čuju predavanje Ištvana Hama o stanju populacije belorepana u Vojvodini. U prezentaciji je ukazano na sadašnje stanje, na način i mogućnosti istraživanja i na faktore ugrožavanja. Usledilo je prezentacija Klare Sabadoš iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode sa temom poljoprivrede u službi zaštite prirode. Ona je naznačila značaj lokalnih mikrolokaliteta u zaštiti prirode i potrebe da civilna sfera - NVO - skrene pažnju na iste.

    Posle zvaničnog dela Skupštine, nastavilo se sa druženjem, a lokalni mediji su napravile reportaže i napravljena je i zajednička fotografija članova Udruženja i prisutnih.

    Tada napravljena reportaža Pannon TV-a  se može pogledati ovde.

 


Najnovije

Foto: Zoran Vukmanov Jesenja biciklistička tura oko Ludaškog jezera

U saradniji sa Javnom preduzećem "Palić-Ludaš", naše Udruženje ponovo organizuje biciklističku turu oko Ludaškog jezera. Tokom ture, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim vrednostima jezera i okoline, problematikom njihove zaštite i sa Vizitorskom centrom "Ludaš".

Datum ture 16. septembar 2017. (subota). Start: u 9 sati kod Vizitorskog centra "Ludaš" (Hajdukovo).

 

+ dalje